Cyklus diskuse o turistickém vývoji polsko-českého pohraničí Cyklus 4 dvoudenních turistických konferencí (každá na jiné téma), které se budou konat ve Svídnici a Trutnově. Každý partner zorganizuje dvě konference, skládající se z části teoretické (přednášky, prezentace, diskuzní panely) a části praktické - workshopů, během nichž budou účastníci moci získat nové vědomosti, dovednosti a sdílet své zkušenosti a dobrou praxi.

Bude to také příležitost k seznámení se s atrakcemi a turistickým potenciálem příhraničí, s jeho silnými a slabými stránkami, příležitostmi a riziky a určujícími faktory a překážkami ve spolupráci při polsko-českých aktivitách v oblasti turistiky. Přednášky a prezentace budou věnovány mj. managementu destinace a turistického produktu, prezentaci turistických produktů, pravidlům jejich utváření a nebudou chybět také těžší témata, jako turistika vs. životní prostředí.

V rámci cyklu debat se plánují následující polsko-české tématické konference:

  • Turistika pro rodiny s dětmi, Trutnov 10-11.09.2019
  • Sítě turistických atrakcí (síťové produkty), Svídnice 26-27.11.2019
  • Za dědictvím s chutí, Svídnice 2020,
  • Cykloturistika a dobrodružná turistika, Trutnov 2020

Každá konference bude doprovázena prezentací podporujícími hraniční turistiku a její produkty, výlety do vybraných turistických atrakcí regionu, integrační síť pro účastníky. Během konferencí proběhne hodnocení a předání cen pro Nejlepší produkty a turistické služby polsko-českého příhraničí. V rámci konference budou vydány také publikace v jazyce polském a českém: letáky, průvodci, mapy, včetně průvodce po atrakcích kulturního dědictví, průvodce po atrakcích Trutnova a okolí, mapy pro cykloturistiku a dobrodružnou turistiku. Cyklus a projekt zahájí tisková konference pořádaná Trutnovem pro cca 80-100 novinářů a profesionálů z oblasti cestovního ruchu z Polska a České republiky. Cíl projektu bude prezentován na něm.

Cyklu konferencí se zúčastní zástupci: lokálních turistických organizací, včetně mj. organizace Svídnicko-Javorského knížectví a organizace Valbřišské aglomerace, Dolnoslezské turistické komory, Dolnoslezské turistické organizace, Komory cestovního ruchu Polské republiky, Sdružení Barunka, Svazu obcí východní Krkonoše, Turistického informačního centra Trutnov a Krajské hospodářské komory KHK, kteří se věcně zapojí do diskuze věnované rozvoji turistiky. Přidají se k nim rovněž osoby se zájmem o turistický rozvoj pohraničí, o navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti, a ty, které touží získat či prohloubit své vědomosti týkající se turistiky a sdílet je s jinými účastníky.

Tyto aktivity jsou určeny osobám pracujícím v turistické branži v jejím širším pojetí, včetně mj. pracovníků cestovních kanceláří nabízejících zájezdy do ČR a Polska, pracovníků turistických atrakcí, vedoucích výletů a průvodců, hospodářských subjektů působících v turistické a gastronomické branži, představitelů územních a hospodářských samospráv, hospodářských a nevládních organizací pracujících pro rozvoj turistiky, vědců zabývajících se cestovním ruchem a přeshraniční spoluprací, studentů oboru cestovní ruch a rekreace, expertů v oboru.