Cykl 4 dwudniowych konferencji turystycznych (każda o innym temacie przewodnim), które odbędą się w Świdnicy i Trutnovie. Każdy z partnerów zorganizuje po 2 konferencje, składające się z części teoretycznej (wystąpienia, prezentacje, panele dyskusyjne) oraz warsztatowej, podczas której uczestnicy będą mogli zdobyć nową wiedzę, umiejętności, wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Będzie to też okazja do poznania atrakcji i potencjału turystycznego pogranicza, jego silnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz determinantów i barier we współpracy przy polsko-czeskich działaniach na rzecz turystyki. Wykłady i prezentacje poświęcone będą m.in. zarządzaniu miejscem i produktem turystycznym, prezentacji produktów turystycznych, zasadom ich kształtowania, nie zabraknie też trudniejszych tematów takich jak środowisko vs. turystyka.W ramach cyklu debat zaplanowano następujące konferencje tematyczne: 

  • Turystyka dla rodzin z dziećmi, Trutnov 10-11.09.2019
  • Sieciowe produkty turystyczne, Świdnica 14-15.10.2020
  • Turystyka dziedzictwa i smaku, Świdnica 21-22.04.2021
  • Turystyka rowerowa i turystyka przygody, Trutnov 14-15.09.2021
  • Kongres  Turystyki Polsko-Czeskiej, Świdnica 5-6.10.2021

Każdej konferencji będą towarzyszyć prezentacje promujące turystykę pogranicza i jej produkty, wycieczki  po wybranych atrakcjach turystycznych regionu, networkingi integracyjne dla uczestników. Podczas konferencji raz do roku zostaną wybrane i wręczone nagrody za Najlepsze Produkty i Usługi Turystyczne Polsko-Czeskiego Pogranicza.

W ramach konferencji zostaną wydane także publikacje w j. polskim i czeski: ulotki, przewodniki i mapy, w tym Przewodnik po atrakcjach dziedzictwa i smaku,  Przewodnik po atrakcjach Trutnova i okolic,  Mapy dla turystyki rowerowej i turystyki przygody, i inne. Cykl i projekt zainauguruje konferencja prasowa organizowana przez Miasto Trutnov dla ok. 80-100 dziennikarzy i profesjonalistów branży turystycznej z Polski i Czech. Przedstawiony na niej zostanie cel projektu.

Działania te dedykowane są dla uczestników szeroko pojętej branży turystycznej, w tym m.in. pracowników biur podróży oferujących usługi turystyki przyjazdowej do Czech i Polski,  pracowników atrakcji turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników, podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej i gastronomicznej, przedstawicieli samorządu terytorialnego i gospodarczego, organizacji pozarządowych i gospodarczych działających na rzecz turystyki, przedstawicieli świata nauki zajmujący się turystyką, współpracą transgraniczną, studentów kierunków turystka i rekreacja, ekspertów turystycznych.