21.04.2021

godz. 10.00 - oficjalne otwarcie konferencji -Prezydent Świdnicy i Burmistrz/ Zastępca Burmistrza Trutnova

10.15-13.45 - wykłady prelekcje, panele dyskusyjne

Prowadzenie i moderacja dyskusji: dr Piotr Zawadzki

  • prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek - Współczesne trendy w turystyce kulturowej i kierunki jej rozwoju w okresie postcovidowym.
  • mgr Marek Ciechanowski - Turystyka kulturowa w ofercie biur podróży. Czy Dolny Śląska jest w niej obecny?
  • Filip Košťál, Veronika Tomkova) - Kompleks barokowy w Kuksie funkcjonowanie i zarządzanie
  • Dr. Hana Kulichová - Znaczenie oznaczenia regionalnego 'Karkonosze - oryginalny produkt/usługa', udzielanego przez Lokalną Grupę Działania MAS Krkonoše.
  • prof. WSB dr hab. inż Marek Nowacki - Turystyka kulinarna w ekonomii doświadczeń 3.0.
  • prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel - O zapomnianych smakach Dolnego Śląska. Czy mamy szansę zaistnieć na kulinarnej mapie Polski?

22.04.2021- warsztaty

  • godz. 10.00-11.30 – prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel - Produkt turystyczny ze smakiem. Jak wzbogacać regionalne produkty turystyczne o kulinaria?
  • godz. 12.00-13.30 – dr Daria E. Jeremen, prof. UEW dr hab. Elżbieta Nawrocka, mgr Julita Zaprucka - Jak tworzyć i sprzedawać ofertę turystyczną na bazie dziedzictwa kulturowego?

Biogramy prelegentów:

Marek Ciechanowski - magister prawa, od 40 lat związany z turystyką, prowadzący własne biuro podróży od 1990 r. Wieloletni Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Daria E. Jaremen - doktor nauk ekonomicznych, od 1991 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, związana również z praktyką gospodarczą jako pracownik biura podróży, przedsiębiorca oraz przewodniczący i członek rad muzealnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki  szeroko rozumianej gospodarki turystycznej, w tym ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, a także turystyki zrównoważonej oraz konsumpcji turystycznej i współczesnych jej problemów. Specjalizuje się w zakresie zarządzania jakością i badań marketingowych w turystyce.

Piotr Gryszel – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, czynny przewodnik górski sudecki, pilot wycieczek, licencjonowany przewodnik po Pradze, ekspert i kierownik kilku transgranicznych projektów zrealizowanych na pograniczu polsko – czesko – niemieckim, przedsiębiorca w branży turystycznej. Swoje badania naukowe koncentruje na szeroko pojmowanej konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw turystycznych. Współautor pierwszej powojennej historii kuchni karkonoskiej pt. Kuchnia Ducha Gór, czyli smaki Karkonoszy.

Filip Košťál - PR manager i kierownik centrum informacyjnego zamku Kuks. Wcześniej kierownik wydziału turystyki w mieście Dvůr Králové nad Labem oraz specjalista ds. marketingu w ZOO Dvůr Králové nad Labem

Zygmunt Kruczek - doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF  w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, podróżnik – odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek. Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystyki, turystyka kulturową, promocją i informacją turystyczną oraz nad kadrami turystycznymi. Autor, współautor i redaktor monografii Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, wielu podręczników akademickich (m.in. „Polska. Geografia atrakcji turystycznych”, „Krajoznawstwo. Teoria i metodyka”, „Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studia przypadków”) oraz wielu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, w tym z zakresu turystyki kulturowej.

Elżbieta Nawrocka - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, związana także z praktyką gospodarczą jako przedsiębiorca, kierownik działu marketingu, dyrektor biura sprzedaży, ekspert w zakresie strategii rozwoju lokalnego, w tym rozwoju turystyki, trener na szkoleniach z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, ekonomiki turystyki i rozwoju lokalnego.

Marek Nowacki – doktor habilitowany inżynier, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie doświadczeń turystycznych, zarządzaniu atrakcjami turystycznymi, rozwoju programów interpretacji dziedzictwa, wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji w turystyce i rekreacji. Opublikował ponad 130 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i książek w dziedzinie turystyki i rekreacji. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Periegetica”.  Dyrektor Instytutu Nauk Stosowanych WSB w Poznaniu. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, instruktor narciarstwa, żeglarstwa i jeździectwa. Pilot paralotni. Pilot wycieczek. Od ponad 20 lat prowadzi biuro turystyki aktywnej.

Veronika Tomková -  menedżerka projektów w zamku Kuks.

Hana Kulichová - kierownik referatu specjalistycznego organizacji non-profit Ośrodek Kształcenia Ekologiczno-Etycznego Rychory

Julita Izabela Zaprucka - doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, związana z praktyką gospodarczą jako menedżer kultury, muzealnik, członek rad muzealnych i międzynarodowych stowarzyszeń z obszaru kultury (m.in. International Communicology  Institute w Waszyngtonie,  Związek Muzealników Polskich, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Gerhart-Hauptmann-Gesellschaft e.V. w Erkner, Rada Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu); wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój kultury, m.in.: brązowym medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i indywidualną Nagrodą Kulturalną Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii (nagroda przyznawana za szczególne zasługi w zakresie krzewienia śląskiego dziedzictwa kulturowego); w obszarze naukowo-badawczym szczególnie zainteresowana turystyką kulturową i czynnikami jej rozwoju. Kierownik oddziału Muzeum Karkonoskiego Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.

Piotr Zawadzki – doktor nauk ekonomicznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada dorobek naukowy w liczbie około 100 opracowań naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Współpracuje z wieloma uniwersytetami w całej Europie – Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja), Uniwersytet Primorska (Słowenia), Uniwersytet w Preszowie (Słowacja) czy Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy). Zainteresowania naukowe obejmują tematykę marketingu w turystyki, promocji regionów turystycznych, a także funkcjonowania mediów tradycyjnych oraz możliwości wykorzystania social mediów w promocji produktów turystycznych. Praktyk – wykładowca szkoleń dotyczących promocji produktów turystycznych oraz trendów w turystyce, a także koordynator licznych projektów odnoszących się współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Czech. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce w zakresie rozwoju ich działów marketingu i sprzedaży.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.